De Zorg

De Zorg

De wens van de gast en zijn of haar familie staat centraal. Na zorgvuldig te zijn geïnformeerd, beslist de gast mee over de gewenste en/of vereiste zorg en ondersteuning. Er is in het hospice tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg, maar ook voor aanvullende zorg, voor zomaar even een praatje, een spelletje of een goed gesprek.

 

Mantelzorgers en vrijwilligers

Naasten zijn, net als thuis, zoveel als gewenst aanwezig en betrokken bij de zorg en ondersteuning van de gast. In het hospice zijn iedere dag tussen 7.30 en 23.00 uur vrijwilligers aanwezig voor praktische en emotionele ondersteuning van de gast en zijn of haar naasten. Zij willen er ook voor  zorgen dat de naasten niet te zwaar belast raken.

Professionele zorg

De zorg voor mensen in de laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd. Deze is gericht op het voorkomen, tijdig herkennen en behandelen van mogelijke complicaties, ter verlichting van pijn en lijden. Daarmee wordt ernaar gestreefd om zo veel mogelijk kwaliteit van leven te waarborgen

De medische zorg wordt gegeven door de eigen huisarts. Deze ‘verhuist mee’ naar het hospice en schakelt zo nodig de verpleegkundige thuiszorg en andere medische zorg in.

De verpleegkundige zorg wordt gegeven door een speciaal daarvoor opgeleid team verpleegkundigen van Amaris Thuiszorg. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig in Hospice Huizen. De verpleegkundige wordt overdag tussen 7.30 u en 23.00 u ondersteund door zorgvrijwilligers en/of desgewenst door de mantelzorgers.

De zorg in het Hospice Huizen wordt gecoördineerd door twee coördinatoren. Zij sturen de vrijwilligers aan en bewaken het ‘reilen en zeilen’ in het huis

 

Tijdelijke opname/Vergoeding / Eigen Bijdrage

Wij bieden plaats aan mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Soms blijft iemand langer leven dan verwacht. We bekijken dan samen wat wijsheid is: het verblijf verlengen of zoeken naar een andere vorm van ondersteuning. Tijdens het verblijf in het hospice blijven mensen ingeschreven staan op hun eigen woonadres. De zorgverzekeraar vergoedt alle zorg, zoals u die ook thuis nodig heeft in de terminale fase. De professionele zorg die gegeven wordt in het hospice wordt rechtstreeks aan de zorgverlener vergoed. Voor het verblijf in het Hospice Huizen vragen wij een eigen bijdrage van 40 euro per dag. (Dit zijn o.a. kosten voor huisvesting, onderhoud en maaltijd) In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar deze kosten. De eigen bijdrage hoeft geen belemmering te zijn voor opname in het hospice, zo nodig kunt u hiervoor contact opnemen met de coördinator.

Aanmelding

Gasten kunnen zichzelf aanmelden, maar ze kunnen ook aangemeld worden door een naaste of hun (huis)arts. Dit kan per mail of telefonisch. Voor de opname komen we, als daar de mogelijkheid voor is,  graag een keertje kennismaken. Hoe meer we vooraf met elkaar bespreken, hoe beter we de zorg op uw persoonlijke situatie kunnen afstemmen.

En als het vol is?
Als er in ons huis geen plaats is, denken we mee voor mogelijkheden in de thuissituatie of opname in een ander hospice in de regio.

Heeft u nog vragen of wilt u graag een keertje komen kijken? Bel of mail ons dan gerust.

 

229 Shares
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial