Doneren

Doneren

 

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt het Hospice Huizen op vier manieren financieel steunen door

  • Een eenmalige gift over te maken;
  • Vaste donateur / vriend te worden;
  • Een periodieke schenking te doen (het bedrag is volledig aftrekbaar van de belasting zonder een minimumdrempel);
  • Stichting Hospice Huizen of Stichting Vrienden van Hospice Huizen op te nemen in uw testament.

 

 

 

Eenmalige gift

Steun het Hospice Huizen door online te doneren. Dit kan veilig online via iDEAL met behulp van bovenstaande plugin of door middel van een handmatige overschrijving.
U kunt een eenmalige gift handmatig overmaken naar NL32 RABO 031 11 49 677 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Huizen.

Denkt u bijvoorbeeld ook bij een gelegenheid als een verjaardag, een jubileum of de (her)opening van uw organisatie of bedrijf aan een schenking aan ons goede doel.

 

Vaste donateur of vriend

U wordt vaste donateur of vriend van Stichting Hospice Huizen door jaarlijks een bijdrage te doneren. U bepaalt zelf de hoogte van uw bijdrage.

Hier kunt u het donateursformulier vinden. Vul het in en stuur het op naar vriendenvan@hospicehuizen.nl

 

Periodieke schenking

Naast een eenmalige schenking (zie 1) is het ook mogelijk om periodiek (voor een periode van minimaal vijf jaar) te schenken aan Stichting Hospice Huizen. Dit is voor u en ons een gunstige vorm: voor u als gever is het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting; er geldt geen minimum- of maximumbedrag. Voor ons is het prettig omdat wij met periodieke schenkingen de continuïteit van ons werk kunnen waarborgen.

De enige voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar, jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt én dat u dit vastlegt in een overeenkomst tussen u en  Hospice Huizen. Neem hiervoor contact op met de penningmeester van Stichting Vrienden van Hospice Huizen via vriendenvan@hospicehuizen.nl.

De schenking verloopt dan als volgt:

Stap 1

  • Print de overeenkomst uit,
  • vul de overeenkomst in en
  • onderteken de overeenkomst
  • Stuur  het formulier op naar de penningmeester van Stichting Vrienden van Hospice Huizen, op bovenstaand adres.

Stap 2

  • Na ondertekening door ons krijgt u uw deel van de formulieren terug voor uw administratie. U dient deze goed te bewaren, maar hoeft ze niet naar de Belastingdienst te versturen. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kan zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

 

Hospice Huizen opnemen in uw testament

U kunt – ten slotte – ook in uw testament een legaat ten gunste van de Stichting Hospice Huizen of stichting Vrienden van Hospice Huizen opnemen. Een andere mogelijkheid is om een van beide stichtingen als mede-erfgenaam op te nemen. De bedragen die het Hospice Huizen als legataris of als erfgenaam van u ontvangt, zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Uw/een notaris kan u over beide mogelijkheden meer informatie geven en de uitvoering regelen.

 

 

 

0 Shares
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial