De Stichting

De Stichting

Stichting Hospice Huizen werd in 2015 opgericht en organiseert alles met betrekking tot de realisering en exploitatie van het Hospice Huizen.

Alle bestuurders en toezichthouders doen dit op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.

Bestuur Stichting Hospice Huizen

Het bestuur van de Stichting Hospice Huizen bestaat uit:

Voorzitter Hielke Kooistra
Secretaris Deliana Heutink-van Ghesel Grothe
Penningmeester Dick van Amstel

De stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften (geheel of gedeeltelijk) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelastingen of vennootschapsbelasting.

De informatieve documenten die openbaar zijn in het kader van de ANBI status van Stichting Hospice Huizen kunt u hieronder lezen.

Statuten Hospice Huizen

Beleidsplan Hospice Huizen

Begroting Hospice Huizen 2022

Jaarverslag over 2021

Raad van Toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door

Voorzitter Sjoerd Vegter
Algemeen lid Jan Sebel
Algemeen lid Susan Meuleman

Vertrouwenscontactpersoon.

Hospice Huizen heeft een Vertrouwenscontactpersoon

Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op de vertrouwenscontactpersoon in voorkomende gevallen van ongewenste situaties, integriteitskwesties en overige aangelegenheden, waarbij betrokkene ervaart niet rechtvaardig of niet correct behandeld te zijn.

De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt niet het belang van de organisatie of van degene tegen wie de klacht gericht is, maar is er primair ter behartiging van de belangen van de vrijwilliger.

De vertrouwenscontactpersoon is er in de eerste plaats om de vrijwilliger emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. De vertrouwenscontactpersoon heeft daarbij een informerende rol en doet niets zonder dat de vrijwilliger dat wil.

De vertrouwenscontactpersoon verricht zijn werk onafhankelijk van Hospice Huizen of van de bij Hospice Huizen betrokken personen.

De vertrouwenscontactpersoon voor Hospice Huizen is Jan Otter en hij is te bereiken via: [email protected]

 

0 Shares
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial